Bedre salg!

Salgstøtteløsningen ARAwinr.
Aktivitet, registrering og analyse for dagligvareleverandører


Fyll dagen med spennende salgsarbeid og arbeidsglede. Bli kvitt tidstyvene. Oppnå salgsmål i stedet for å bli fanget av papirarbeid. Få hjelp av verktøyet til å stille forberedt og godt informert så du kan tilpasse salgsfremstøtet ditt til hver enkelt kjøpmann. Les mer…>

Hvorfor ARAwin?
ARAwin er en markedsledende salgstøtteløsning for dagligvareleverandører. Løsningen gir hele salgsorganisasjonen Les mer…>

Gode beslutninger!

ARAplanr registertjeneste.
Aktøroversikt, rapporter og analysegrunnlag


Vi systematiserer handelens aktører for deg og forenkler dine valg med hensyn til salgskampanjer, etableringsbeslutninger og områdeanalyser. Med enkle tastetrykk får du vite bransjer og salgskanalers tilstedeværelse, størrelse og utviklingstrend. Du kan enklere vurdere kjøpesentre og handelshusenes betydning for din virksomhet. Tjenesten gir deg systematisert sporing av hendelser innen kjede og kjøpesenterdrift i Norge. Les mer…>

Hvorfor ARAplan?
Forbrukerrettet handel er svært dynamisk. Kjeder, kjøpesentre og leverandører jobber ustanselig i endring Les mer…>

Bransjeløsninger

Centerfacts

Kjøpesenterinformasjon og nøkkeltall for senterbransjen utarbeidet i samarbeide med bransjeorganisasjonen NCSC Norge Les mer…>

Hva gjør Andhøy?

Andhøy samler og systematiserer aktuell informasjon om forbrukerrettet handel og service. Vi leverer Les mer…>

Hvem er Andhøy?

Vi er en lønnsom, privat kunnskapsbedrift. Våre produkter er IT løsninger, tjenester og innhold i form Les mer…

Hendelser i handelen

handelsPULSr

For å lese mer, klikk på heading for hvert enkelt innlegg: