Finn riktig kunde
– ta rett beslutning!

Offentlige registre og maskinelle opplysnings-
tjenester mangler detaljer som er en forutsetning for fornuftig valg og vurdering innenfor salg av varer og tjenester, etablering av salgssteder, samarbeids-
avtaler og utvikling av eiendom.

Ved hjelp av ARAplan kan du følge og vedlikeholde ditt utvalg av virksomheter. Du får opplysninger om beliggenhet i eller utenfor sentre. Du kan se kjede-
tilknytning og derved vurdere samarbeidsform og du kan se forskjell på spisesteder slik at du skiller sushi fra hamburgere.
ARAplan leveres som elektronisk tilgangstjeneste. Tjenesten kobler markedsnavn til virksomheten, angir beliggenhet i senter, og knytning til kjede samt salgskanal.

ARAplan benyttes av et 50 talls bedrifter innen salg, analyse og opplysningstjenester. Registertjenesten danner en vesentlig del av grunnlaget til flere ledende tjenesteleverandører innen markedsundersøkelser og analyse.

 

Documents 128x128

Eksporter til Excel

Løsningen gir deg mulighet for å skape utvalg og eksportere aktuelle registre for videre bearbeidelse ut i Excel.

Pushpin-128x128

Legg til egne data

Integrer egne data tilpass utvalg etter egne behov som gir godt grunnlag for analyse.

Enkle fremstillinger eller analyse

Integrer egne data tilpasset ditt grunnlag for analyse.
Løsningen skaper enkelt en nyttig sammenstilling.

 

Book alt 128x128

Oppslagsverk

Som ARAplan-bruker har du, i tillegg til register over kjeder og butikksenter, tilgang til alle våre registrerte hendelser og våre sammenstillinger om detaljhandel i Norge.

 

 

”I jobben med å kartlegge det norske marked for ulike utenlandske kjeder har MR Group stor nytte av ARAplans til enhver tid oppdatert materiale. Eksport funksjonen gjør det rask og effektiv å behandle data inn i egne presentasjoner.”

Michael Rask, CEO

ARAplan gir effektiv markedsoversikt og tilgang til hendelser, bransjerapporter og sammenstillinger. En rekke ledende leverandører og analyseselskaper benytter tjenesten.

 

Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon

post@andhoy.no