Hva gjør Andhøy?

Andhøy samler og systematiserer aktuell informasjon om forbrukerrettet handel og service.

Vi leverer verdiøkende produkter i form av dataløsninger, registre og sammenstillinger.

Handel og service omsetter årlig for mer enn 480 milliarder kroner fordelt på mer enn 44 000 detaljhandelsbedrifter. De sysselsetter mer enn 200 000 personer og gjør endringer som påvirker aktørene i forskjellig grad hver eneste time året rundt.

Andhøy investerer i kunnskap, kartlegging og informasjonsteknologi. Dette hjelper våre brukere til å forstå markedet og fatte gode beslutninger for sitt arbeide innen handel og service.

Vi kan butikkhandelsbransjen i Norge!

Hva gjør Andhøy?

HvaGjorAndhoy

Andhøy samler og systematiserer aktuell informasjon om forbrukerrettet handel og service. Vi leverer …les mer

Hvem er Andhøy?

HvemErAndhoy

Vi er en lønnsom, privat kunnskapsbedrift. Våre produkter er IT løsninger, tjenester og innhold i form ...les mer

Hvorfor ARAwin?

HvorforARAwin

ARAwin er en markedsledende salgstøtteløsning for dagligvareleverandører. Løsningen gir hele salgsorganisasjonen ...les mer

Hvorfor ARAplan?

HvorforARAplan

Forbrukerrettet handel er svært dynamisk. Kjeder, kjøpesentre og leverandører jobber ustanselig i endring ...les mer