Hvem er Andhøy?

Vi er en lønnsom, privat kunnskapsbedrift.

Våre produkter er IT løsninger, tjenester og innhold i form av registre og artikler som utarbeides og kjøpes, ikke finansieres gjennom reklame og betalt synlighet fra handelens aktører.

Selskapet i nåværende form ble etablert 2010, men har sine aner tilbake til 1936. Selskapet er tuftet på kompetanse og initiativer ovenfor aktører og organisasjoner gjennom en årrekke. Vi vil nevne kjederegister for dagligvarehandelen, grossistsalgsdata til produsentene og systematisering av kjøpesenterinformasjon som noen av mange initiativer selskapet og dets eier står bak. Andhøy er i dag en bedrift i landskapene varehandel og IT utvikling.
Våre medarbeidere har interesse og kompetanse innen varehandel, logistikk, aktuelle standarder og teknologier for handelens aktører. Våre kjerneverdier er fakta, overblikk og langsiktighet.
Våre løsninger kan koble, beregne og rapportere basert på egne registre og dine data – vi skaper grunnlag for dine videre analyser og beslutninger.
– Salgsstøtteløsningen ARAwin i salgsprosessen for dagligvareleverandørene.
– Registertjenesten ARAplan som del av grunnlaget for prospektering, etablering og vurderinger for alle handelens aktører.

Hva gjør Andhøy?

HvaGjorAndhoy

Andhøy samler og systematiserer aktuell informasjon om forbrukerrettet handel og service. Vi leverer …les mer

Hvem er Andhøy?

HvemErAndhoy

Vi er en lønnsom, privat kunnskapsbedrift. Våre produkter er IT løsninger, tjenester og innhold i form ...les mer

Hvorfor ARAwin?

HvorforARAwin

ARAwin er en markedsledende salgstøtteløsning for dagligvareleverandører. Løsningen gir hele salgsorganisasjonen ...les mer

Hvorfor ARAplan?

HvorforARAplan

Forbrukerrettet handel er svært dynamisk. Kjeder, kjøpesentre og leverandører jobber ustanselig i endring ...les mer