Hvorfor ARAplan?

Forbrukerrettet handel er svært dynamisk. Kjeder, kjøpesentre og leverandører jobber ustanselig i endring for å synligjøre sine produkter ovenfor forbrukerne. Som aktør må man holde seg orientert og vite hvordan omgivelsene utvikler seg.
ARAplan holder rede på kjøpesentre, kjeder og butikker og gir i tillegg til det de vanlige opplysningstjenester kan hjelpe deg med, informasjon om samhørighet, markedsnavn og salgskanaler.
ARAplan oppdateres kontinuerlig med virksomhetenes informasjon registrert hos sentrale myndigheter og kobler disse til sentre, kjeder og bransjer.
I tillegg til avanserte og erfaringsbaserte datamodeller, er Andhøy en av svært få aktører som legger manuell arbeidskraft inn i å kartlegge handelen og dets aktører.
ARAplan og innholdet i løsningen benyttes i dag av beslutningstakere som alle har som mål å sikre sin bedrifts posisjon i markedet.

Hva gjør Andhøy?

HvaGjorAndhoy

Andhøy samler og systematiserer aktuell informasjon om forbrukerrettet handel og service. Vi leverer …les mer

Hvem er Andhøy?

HvemErAndhoy

Vi er en lønnsom, privat kunnskapsbedrift. Våre produkter er IT løsninger, tjenester og innhold i form ...les mer

Hvorfor ARAwin?

HvorforARAwin

ARAwin er en markedsledende salgstøtteløsning for dagligvareleverandører. Løsningen gir hele salgsorganisasjonen ...les mer

Hvorfor ARAplan?

HvorforARAplan

Forbrukerrettet handel er svært dynamisk. Kjeder, kjøpesentre og leverandører jobber ustanselig i endring ...les mer