Hvorfor ARAwin?

ARAwin er en markedsledende salgstøtteløsning for dagligvareleverandører.

Løsningen gir hele salgsorganisasjonen tilgang til hver enkelt butikks utvikling, styrer selgerens aktiviteter og systematiserer registreringer, bilder og kjørebok.
Løsningen samhandler med de mest moderne verktøy for elektronisk ordre og returhåndtering, salgsmateriell, bedriftsportaler og kontorstøtteløsninger.
Med ARAwin installert på nettbrett eller smarttelefon får din selger en komplett salgsmappe med alle verktøy for effektiv planlegging, gjennomføring og rapportering av arbeidet i butikkene.

Hva gjør Andhøy?

HvaGjorAndhoy

Andhøy AS samler og systematiserer aktuell informasjon om forbrukerrettet handel og service. Vi leverer …les mer

Hvem er Andhøy?

HvemErAndhoy

Vi er en lønnsom, privat kunnskapsbedrift. Våre produkter er IT løsninger, tjenester og innhold i form ...les mer

Hvorfor ARAwin?

HvorforARAwin

ARAwin er en markedsledende salgstøtteløsning for dagligvareleverandører. Løsningen gir hele salgsorganisasjonen ...les mer

Hvorfor ARAplan?

HvorforARAplan

Forbrukerrettet handel er svært dynamisk. Kjeder, kjøpesentre og leverandører jobber ustanselig i endring ...les mer