VELKOMMEN TIL ANDHØY AS

Andhøy AS har røtter tilbake til 1936. I alle år har virksomheten omfattet:

INNHENTING

Vi innhenter informasjon fra mange kilder.

BEARBEIDING

Den bearbeides ved at vi definerer, kvalitetssikrer og registrerer informasjon i vår database eller i andre av våre arkiver.

SALG OG DISTRIBUSJON

Etter bearbeiding av informasjon, benyttes dette til markedsføring og salg av våre produkter og tjenester.

Til info, en ny hjemmeside er under utvikling…