Centerfacts Norge 2019

CENTERFACTS Norge 2019
Har du behov for en rapport som samler kjøpesenterbransjen i Norge «mellom to permer»?
Da bør du bestille den nyeste utgaven av Centerfacts. I den finner du nasjonal og lokal informasjon om bransjens struktur og sammensetning.

Rapportens innhold
Centerfacts 2019 viser de 291 største sentrenes andel av privat konsum, også i de enkelte fylker. Et alfabetisk og et fylkesvis ordnet register forenkler søkeprosessen til informasjon om hvert senter. Der finner du salgsflate, omsetning, gruppetilknytning og det antall arbeidsplasser som senterets leietakere representerer. De fleste sentrene er i dag organisert i en av de store sentergrupperingene. Centerfacts viser, i et eget kapittel, navn på disse, sammen med oversikt over hvilke sentre som er tilknyttet hver gruppering. Dessuten gir rapporten deg kunnskap om bransjens viktigste informasjonskilder.

Hvem har bruk for Centerfacts?
Centerfacts ble utgitt november 2019 og gir deg et aktuelt bilde av sentrenes betydning og omfang. Den er derfor et godt verktøy for alle som er engasjert i norsk detaljhandel som:
• Sentereiere, -driftere og eiendomsutviklere
• Banker og finansinstitusjoner
• Sentergrupperinger
• Senterledere
• Butikkledere og kjedesjefer
• Produsenter, grossister, agenter og importører
• Reklame-, medie- og webbyråer
• Handelsskoler og andre utdannelsesinstitusjoner med detaljhandelsfag
• Forskningsinstitusjoner og analysevirksomheter

Tillegg
Som tillegg til Centerfacts 2019 kan du bestille en Excel-fil med sentrenes grunndata. I den finner du også navn på senterledere. Pris kr 450,-

Kvarud og NCSC
Centerfacts 2019 er resultat av et samarbeid mellom Kvarud Analyse, Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) og Andhøy. Derfor kan medlemmer av NCSC og abonnenter på Kvaruds Kjøpesenterindeks bestille rapporten til redusert pris.

Leveres som papirutgave og som PDF-fil.

Priser
Centerfacts 2019 kr. 1.600,-
Medlemmer i NCSC kr. 1.300,-
Abonnenter hos Kvarud kr. 1.300,-

Excel-fil med sentrenes grunndata kr. 450,- forutsetter at du bestiller Centerfacts 2019

I tillegg kommer mva. og frakt

Kontakt
For ytterligere opplysninger eller spørsmål kan du kontakte

Arild: 90 50 29 33 arild@iba.no