Detaljhandelsboken

Detaljhandelsboken 2018

– boken for deg som ønsker en samlet oversikt.

Boken er en oppfølging av utgavene fra 2012, 2014 og 2016.
I denne utgaven er det lagt særlig vekt på de enkelte bransjenes størrelse og særtrekk. Videre finnes egne kapitler blant annet om kjededrift, kjøpesenterhandel, handelsparker, e-handel, tax-free, grensehandel, outlet-handel og butikkøkonomi.

I Detaljhandelsboken 2018 finner du også en egen oversikt over handelsbalansen i hver av landets 85 handelsregioner.

Leveres som papirutgave og PDF-fil med søkemuligheter

Priser
Detaljhandelsboken 2018 kr. 950,-

I tillegg kommer mva. og frakt

Kontakt
For ytterligere opplysninger eller spørsmål kan du kontakte:
Arild: 90 50 29 33 arild@iba.no