DetaljhandelsFAKTA

DetaljhandelsFAKTA 2019

DetaljhandelsFAKTA er en oppfølging av DetaljhandelsBOKEN 2018.
Den inneholder bl.a. bransjetall t.o.m. 2016. Siden da har Statistisk sentralbyrå (SSB) fremstilt nye tall om detaljhandelen. Disse har vi bearbeidet og presentert i en form som er tilnærmet lik den i DetaljhandelsBOKEN 2018.
Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) sin terminvise omsetning for 2017 og 2018 og bearbeidet av Institutt for handelsanalyser (IBA).
For alle bransjer/næringsgrupper vises:
– Omsetning i millioner kroner (ekskl. mva.) for årene 2017 og 2018.
– Omsetningsutvikling i prosent fra 2016 til 2017 og fra 2017 til 2018.

Vi har funnet det hensiktsmessig å fordele tallene på fem tabeller.

Leveres som PDF-fil

Priser

DetaljhandelsFAKTA 2019 kr. 450,-

I tillegg kommer mva.

For ytterligere opplysninger eller spørsmål kan du kontakte:
Arild: 90 50 29 33 arild@iba.no